5 Nguyên Tắc Then Chốt Để Là Một Trưởng Nhóm Thực Thụ

internship.edu.vn-httt-leader

Vai trò của trưởng nhóm có tính chất sống còn đối với hoạt động của nhóm đó. Để đảm nhiệm vai trò đó một cách thành công không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi ở bạn rất nhiều thời gian, nỗ lực và tính kiên trì. Cùng Internship.edu.vn khám phá 5 nguyên tắc để trở thành một người trưởng nhóm thực thụ nhé!

1. Hãy đặt ra những nguyên tắc cơ bản cho nhóm của bạn để mọi người cùng chấp hành như những quy định về sự tham gia, thời gian họp nhóm, vai trò của từng cá nhân trong nhóm (nhóm trưởng, nhóm phó, thư ký, ?)

2. Thường xuyên thông báo cho các thành viên trong nhóm về những nhiệm vụ cần hoàn thành trong thời gian sắp tới cũng như tiến độ thực hiện công việc. Phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng người để ai cũng có phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhóm tức là nhiều cá nhân với nhiều tính cách, thói quen khác nhau cùng làm việc với nhau. Vì vậy, để trở thành một trưởng nhóm thực sự hiểu được các thành viên trong nhóm của mình bạn nên dành thời gian tìm hiểu về cách làm việc với từng kiểu người.

4. Sự hòa thuận giữa các thành viên trong nhóm sẽ mang lại hiệu quả công việc rất lớn vì vậy bạn cần biết tạo ra một môi trường thân thiện trong nhóm và gắn kết các thành viên lại với nhau. Hãy đối xử công bằng với tất cả mọi người dựa trên hiệu quả công việc của họ.

5. Là một trưởng nhóm, bạn sẽ thường xuyên phải trình bày với cả nhóm về công việc do đó, bạn nên luyện tập kỹ năng thuyết trình và phát biểu trước đám đông thật tốt để bài phát biểu hay thuyết trình của mình có sức thuyết phục cao.

Nguồn: Kynangchuyennghiep.vn