Bảng Tổng Hợp 10 Tin Thực Tập HOT – 11.04.2016

Dưới đây là 10 tin thực tập được Internship.edu.vn tổng hợp từ các tin đăng tải trên Website: www.internship.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn được đông đảo các bạn sinh viên quan tâm thuộc các khối ngành Kinh tế & Kỹ thuật:

1 . Future Leaders Program 2016 – VIETINAVIVA
Link: http://bit.ly/1Yn2iWg – Deadline: 17.04.2016

2. Digital Marketing Internship – WEFLY
Link: http://bit.ly/22lYWDW – Deadline: 12.04.2016

3. Thực Tập Trợ Lý Giám Đốc – SAO KHUÊ
Link: http://bit.ly/25HXj8e – Deadline: 11.04.2016

4. Thực tập Marketing – TALENTMIND EDUCATION
Link: http://bit.ly/23Gckq0 – Deadline: 15.04.2016

5. Management Trainee Program 2016 – FRIESLAND CAMPINA
Link: http://bit.ly/1SpJ65D – Deadline: 15.04.2016

6. Teaching Assistant – MAJOR EDUCATION
Link: http://bit.ly/1SaaWZN – Deadline: 23.04.2016

7. Shinhan Fresh Banker 2016 – SHINHAN BANK
Link: http://bit.ly/1SaaXNn – Deadline: 23.04.2016

8. Thực tập Nhân sự – TMF 
Link: http://bit.ly/1qGvmgZ – Deadline: 22.04.2016

9. VNG Fresher 2016 – VNG
Link: http://bit.ly/23mlBWu – Deadline: 22.04.2016

10. Tax Associate Intern – GRANT THORNTON 
Link: http://bit.ly/1N2jyPR – Deadline: 21.04.2016

—————————————————————-
Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn