Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 06.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn.

Ban-tin-kinh-te-26.09

 

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(06/09/2016)

Công Ty Vị Trí tuyển dụng Link Deadline
ZIGExN VeNtura Thực tập Hành Chính/ Nhân sự http://bit.ly/2co6150 30.09.2016
ACCA Thực tập Kế toán, Kiểm toán http://bit.ly/2cCOmeq 15.09.2016
Amio Thực tập Nghiên cứu thị trường http://bit.ly/2cj4Bd4 31.10.2016
Prudential VietNam Chương trình phát triển kinh doanh http://bit.ly/2axcrzQ 15.09.2016
Focus Shipping Thực tập Xuất nhập khẩu http://bit.ly/2c3sDXV 19.08.2016
eSilicon Vietnam Sunflower Mission Engineering & Technology Scholarship http://bit.ly/2c28iBI 16.10.2016
Tatiana CTV Content http://bit.ly/2bPaaxf 01.01.2017
Talent Mind Education Thực tập Marketing/ Business http://bit.ly/2bnxK4C 30.09.2016
Vietnamese Language Garden Thực tập trợ lý văn phòng http://bit.ly/2bPaegH 12.09.2016
Axon Active VN Thực tập Recruitment http://bit.ly/2cfECFc 15.09.2016

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(06/09/2016)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
DEK Technologies Internship Program for IT students http://bit.ly/2bTVpg9 15.09.2016
Bibiam Thực tập lập trình IT/PHP http://bit.ly/2bymuH8 30.09.2016
NextG Solutions Thực tập Lập trình ứng dụng http://bit.ly/2c77SLY 30.09.2016
Dirox Thực tập lập trình PHP http://bit.ly/2cnVDyw 30.09.2016
Ikorn Solutions QC/ Tester http://bit.ly/2c1D67H 15.09.2016
KMS Technology Recruitment Day http://bit.ly/2b96dmI 12.09.2016
Blueseed Thực tập Graphic Design http://bit.ly/2c78ZLG 30.09.2016
VietNam Esports Thực tập QA/ Tester http://bit.ly/2c1DdQYv 30.09.2016
Mobifocuz Thực tập C++/ Java http://bit.ly/2bNWGCO 15.09.2016
Beckhoff Thực tập PLC http://bit.ly/2bNXqrx

15.09.2016

Ban-tin-ky-thuat-26.09

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn