Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 09.08.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn.

Print

Cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(9/8/2016)

Công Ty Vị Trí tuyển dụng Link Deadline
Nguyễn Kim Thực tập phòng Thu Mua http://bit.ly/2aO63om 15.08.2016
Phong Duy Thực tập SEO http://bit.ly/2bfTIaY 31.08.2016
Expeditors Thực tập Xuất nhập khẩu http://bit.ly/2awrb3y 12.08.2016
AEON Thực tập Nhân sự http://bit.ly/2aKL5XC 25.08.2016
Wow English Thực tập Tư vấn http://bit.ly/2aIcwUg 15.08.2016
ZIM Trợ giảng http://bit.ly/2baquLf 15.09.2016
Lifehack.vn Cộng tác viên dịch thuật http://bit.ly/2b2PB4d 31.08.2016
Viễn Thông A Thực tập Marketing http://bit.ly/2aIadOF 14.08.2016
Evergreen Thực tập Event http://bit.ly/2b4YHyw 15.08.2016
GIAMIN Thực tập Content Writer http://bit.ly/2aIdxLU 31.08.2016
Print

Cơ hội thực tập lĩnh vực kỹ thuật

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(9/8/2016)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
NETGROUP Thực tập lập trình http://bit.ly/2aWgLbM 21.08.2016
Viện Máy Tính Thực tập CNTT http://bit.ly/2aHfa6x 18.08.2016
VIETBAY Chương trình tài năng trẻ http://bit.ly/2bbdLtU 28.08.2016
DEK Technologies Internship Program http://bit.ly/2awNu9x 31.08.2016
Apo Professional Thực tập Lập trình http://bit.ly/2aICN0K 30.09.2016
ASOFT Thực tập Lập trình phần mềm http://bit.ly/2aYECWF 19.08.2016
VSV Quản trị Web/ SEO/ IT http://bit.ly/2aoDZWM 31.08.2016
Amanotes Thực tập Mobile Developer http://bit.ly/2aYEgPX 30.09.2016
Song Ân Thực tập Lập trình http://bit.ly/2aC77bD 31.08.2016
Quant Edge.JSC Thực tập Tester http://bit.ly/2baWt0Z 31.08.2016

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng

Share This