Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 14.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn.

Print

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

Công TyVị Trí tuyển dụngLinkDeadline
ElcomThực tập PRhttp://bit.ly/2cxkiPI30.09.2016
FI TechnologyThực tập Supply Chainhttp://bit.ly/2cobOXC08.10.2016
InterContinentalThực tập Nhà hàng – Khách sạnhttp://bit.ly/2c2ZxqL15.10.2016
SpiralThực tập Nhân sựhttp://bit.ly/2cQcevk15.09.2016
MagenestThực tập Marketing Executivehttp://bit.ly/2ckVhGg08.10.2016
IT ConsultisThực tập Hành chínhhttp://bit.ly/2cSdL2P30.09.2016
South TelecomThực tập Kinh doanhhttp://bit.ly/2cQcvON25.09.2016
AASCThực tập Kế toánhttp://bit.ly/2chTdwH21.10.2016
Skylark CommunicationsThực tập Eventhttp://bit.ly/2coaW5008.10.2016
Talent Mind EducationThực tập Marketing/ Businesshttp://bit.ly/2bnxK4C30.09.2016

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

Công tyVị trí tuyển dụngLinkDeadline
eSiliconSunflower Mission Scholarship 2016http://bit.ly/2cAa8Mu16.10.2016
DEK TechnologyThực tập IThttp://bit.ly/2ciBdEm15.09.2016
BeckhoffThực tập Điện – Điện Tửhttp://bit.ly/2bNXqrx19.09.2016
DoryThực tập Softwarehttp://bit.ly/2cGcg5F12.10.2016
MagenestThực tập PHPhttp://bit.ly/2cTegur08.10.2016
Tatiana.vnCTV Graphic Designhttp://bit.ly/2c6odi009.10.2016
EFE TechnologyThực tập Testerhttp://bit.ly/2cl0Wds30.09.2016
CiCCThực tập Winform C#http://bit.ly/2cUHuoX30.09.2016
CEL ConsultingThực tập Phần mềmhttp://bit.ly/2cTebqF15.10.2016
Nhip CauThực tập IThttp://bit.ly/2cWNfFl30.09.2016
Print

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kỹ thuật – 14.09.2016

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn

Share This