Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 14.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn.

Print

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

Công Ty Vị Trí tuyển dụng Link Deadline
Elcom Thực tập PR http://bit.ly/2cxkiPI 30.09.2016
FI Technology Thực tập Supply Chain http://bit.ly/2cobOXC 08.10.2016
InterContinental Thực tập Nhà hàng – Khách sạn http://bit.ly/2c2ZxqL 15.10.2016
Spiral Thực tập Nhân sự http://bit.ly/2cQcevk 15.09.2016
Magenest Thực tập Marketing Executive http://bit.ly/2ckVhGg 08.10.2016
IT Consultis Thực tập Hành chính http://bit.ly/2cSdL2P 30.09.2016
South Telecom Thực tập Kinh doanh http://bit.ly/2cQcvON 25.09.2016
AASC Thực tập Kế toán http://bit.ly/2chTdwH 21.10.2016
Skylark Communications Thực tập Event http://bit.ly/2coaW50 08.10.2016
Talent Mind Education Thực tập Marketing/ Business http://bit.ly/2bnxK4C 30.09.2016

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
eSilicon Sunflower Mission Scholarship 2016 http://bit.ly/2cAa8Mu 16.10.2016
DEK Technology Thực tập IT http://bit.ly/2ciBdEm 15.09.2016
Beckhoff Thực tập Điện – Điện Tử http://bit.ly/2bNXqrx 19.09.2016
Dory Thực tập Software http://bit.ly/2cGcg5F 12.10.2016
Magenest Thực tập PHP http://bit.ly/2cTegur 08.10.2016
Tatiana.vn CTV Graphic Design http://bit.ly/2c6odi0 09.10.2016
EFE Technology Thực tập Tester http://bit.ly/2cl0Wds 30.09.2016
CiCC Thực tập Winform C# http://bit.ly/2cUHuoX 30.09.2016
CEL Consulting Thực tập Phần mềm http://bit.ly/2cTebqF 15.10.2016
Nhip Cau Thực tập IT http://bit.ly/2cWNfFl 30.09.2016
Print

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kỹ thuật – 14.09.2016

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn