[ Bí quyết] Làm thế nào để phát triển sự có mặt của bạn trên LinkedIn

1.Tạo cho mình một “ Headline” chuyên nghiệp

Bước đầu tiên trong xây dựng thương hiệu cho mình trên LinkedIn là linh động tạo ra một headline ( tiêu đề) chuyên nghiệp. Điều này không những thể hiện được bạn là ai trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi mà khiến mọi chuyện dễ dàng hơn trong việc xác định vị trí của bạn khi người ta tiến hành tìm kiếm từ khóa trên trang web.

Headline đơn giản là có thể xác định vai trò của bạn (ví dụ: Giám đốc tài chính ) , nhưng nó được đề nghị bạn đào sâu hơn bằng cách mô tả chính mình trong vai trò của bạn

2.Cá nhân hoá URL của bạn

Một bước quan trọng trong việc phát triển thương hiệu của bạn trên LinkedIn là cá nhân hoá URL của bạn để nó hiển thị tên hoặc tên và tiêu đề. Thay đổi URL của bạn bằng cách vào mục “Edit your profile” dưới tiêu đề hồ sơ và bấm vào “Edit” bên cạnh URL của bạn được liệt kê ở bên phải của” Public Profile”

3.Hãy kể những câu chuyện của mình

LinkedIn không chỉ là nơi cho phép bạn hiển thị lý lịch của mình, nó cũng cho phép bạn tạo ra một hồ sơ cá nhân để kể những câu chuyện mang tính chuyên nghiệp của chính bạn. Bằng cách nói chuyện của mình , nhà tuyển dụng đã dừng lại tất cả các thông tin mà họ cần phải thực hiện để đánh giá ban đầu việc bạn có nên được tuyển dụng hay không. Hơn hết là hoàn thành hồ sơ cá nhân sẽ giúp LinkedIn phân tích trang web của bạn để nó có thể gửi đề nghị công việc theo cách của bạn.

4.Thêm Từ khoá để SEO hiệu quả

Nếu bạn muốn được tìm thấy trên LinkedIn thì đó là công việc của bạn để giúp mọi người tìm thấy bạn bằng việc sử dụng các từ khóa . Tương tự như tìm kiếm trên Google, các nhà tuyển dụng sử dụng từ khóa để tìm kiếm các ứng cử viên. Dành thời gian để khám phá tất cả những trang web cung cấp để đảm bảo bạn có thể phát triển một thương hiệu thì rõ ràng bạn là một nhà quản lý hàng đầu.

Dịch