Các Yếu Tố Thuyết Phục Ứng Viên Về Công Ty Bạn

Blog-Cac-yeu-to-thuyet-phuc-ung-vien

Các Yếu Tố Thuyết Phục Ứng Viên Về Công Ty Bạn

Hãy dùng các yếu tố sau đây để thuyết phục ứng viên tiềm năng về công ty, nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

 1. Danh tiếng công ty
  – Quy mô & doanh thu lớn
  – Thương hiệu, sản phẩm / dịch vụ thành công
  – Đổi mơi và phát triển nhanh
  – Có tinh thần làm chủ và hướng tới khách hàng
  – Trách nhiệm xã hội tốt
  – Phát triển bền vững với môi trường
  – Đạo đức và chính trực
  – Công ty đa quốc gia
 2. Chất lượng công việc và cuộc sống
  – Chương trình chăm sóc sức khỏe và đời sống tốt
  – Chương trình chăm sóc gia đình tốt
  – Công việc linh hoạt
  – Khối lượng công việc cân bằng và có thể kiểm soát được
  – Văn phòng đẹp, tại vị trí thuận lợi
  – Môi trường làm việc an toàn
  – Trang thiết bị và đội ngũ hỗ trợ hiệu quả
  – Chương trình hỗ trợ tài chính công việc và cuộc sống.
 3. Đội ngũ lãnh đạo
  – Đội ngũ lãnh đạo giỏi
  – Tầm nhìn gây cảm hứng và chiến lược rõ ràng
  – Khả năng gắn kết nhân viên tốt
  – Khả năng thống nhất và liên kết tốt các phòng ban
  – Phát triển nhân tài và trao quyền cho nhân viên
  – Xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả
  – Quy trình làm việc và truyền thông nội bộ hiệu quả
 4. Lương thưởng phúc lợi
  – Mức lương cạnh tranh
  – Phúc lợi hấp dẫn
  – Thưởng công bằng
  – Tăng thu nhập thường xuyên
  – Thu nhập tương lai hấp dẫn
  – Công việc ổn định
 5. Cơ hội phát triển
  – Công việc thú vị với nhiều trải nghiệm đa dạng
  – Quy mô công việc lớn và đóng góp được nhiều
  – Huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp
  – Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
  – Thăng tiến nhanh
  – Phát triển khả năng lãnh đạo phù hợp
  – Chính sách hỗ trợ học tập
  – Kinh nghiệm làm việc quốc tế
 6. Văn hóa và giá trị
  – Chuyên nghiệp
  – Công bằng và tôn trọng
  – Ghi nhận và tưởng thưởng
  – Tin cậy và minh bạch
  – Tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài
  – Tinh thần đồng đội
  – Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
  – Con người thân thiện
  – Đa dạng và linh hoạt.

Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn