Hot news

[HN] Khóa Tập Huấn “Tôi Nhận Thức Tôi – Cái Tôi Thực Sự”

[HN] Khóa Tập Huấn “Tôi Nhận Thức Tôi – Cái Tôi Thực Sự” Khoá tập huấn nhằm mục đích thúc đẩy cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội có thể hiểu về bản thân, vai trò của mình trong những hoàn cảnh khác nhau.   Nội dung cơ bản của Khoá tập huấn: Tự nhận thức bản

Continue reading

[HCM] Workshop: Take Action, Own Your Stage! – Cách Xây Dựng Một Bài Thuyết Trình Hoàn Hảo Hơn

[HCM] Workshop: Take Action, Own Your Stage! – Cách Xây Dựng Một Bài Thuyết Trình Hoàn Hảo Hơn “TAKE ACTION, OWN YOUR STAGE” LÀ GÌ? “Take Action, Own Your Stage” là sự kiện được tổ chức dưới dạng một buổi workshop. Hội thảo sẽ chia sẻ những bí quyết và hệ thống suy nghĩ giúp bạn xây dựng nội dung

Continue reading