DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Uncategorized

KỊCH TƯƠNG TÁC “CHẤM PHẨY” – LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO SẮP XUẤT HIỆN Ở ĐẠI HỌC HÀ NỘI

KỊCH TƯƠNG TÁC “CHẤM PHẨY” – LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO SẮP XUẤT HIỆN Ở ĐẠI HỌC HÀ NỘI Cuộc đời đầy những sự mở đầu và kết thúc nối tiếp nhau, giống như những vế câu được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy. Trong sự kiện kịch tương tác “;” (“Chấm phẩy”), chúng mình sẽ kể ba câu

Continue reading