Chức năng đang được xây dựng

Trang đang được xây dựng.

Các chức năng sẽ cung cấp bao gồm:

– Thống kê số lượng sinh viên thực tập ở các trường

– Hỗ trợ kinh nghiệp thực tập để chia sẻ với sinh viên

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng

Share This