Aten English Center 189 lượt xem

Aten English Center đã đăng1 việc làm

Aten English Center

Aten Education được thành lập từ 05/03/2012. Đến nay, Aten Education đã có 10 chi nhánh ở Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn Aten English School là hệ thống trường chỉ đào tạo phát âm chuẩn và giao tiếp bài bản với triết lý đào tạo tập trung từ gốc rễ để con đường học tiếng Anh đúng như vốn có khi học một ngôn ngữ.