Bachkhoa-Software 1306 views

Follow

Bachkhoa-Software

About Us

Trung tâm phần mềm Bachkhoa-software được thành lập dựa trên nền tảng Trung tâm Lập trình viên Quốc tế BachKhoa – Aptech liên kết với đội ngũ chuyên gia phần mềm của các doanh nghiệp phần mềm và các hãng công nghệ trên thế giới như Microsoft, Oracle, IBM. Nơi đây thực hiện việc phát triển các dự án phần mềm cho doanh nghiệp, tổ chức, các bộ, ban, ngành. Ngoài ra trung tâm còn thực hiện đào tào nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực CNTT, đào tạo CNTT cho các tổ chức.