Bliss 517 views

Follow

Bliss has posted 1 job

Bliss

About Us

Công ty Bliss, là công ty 100% vốn nước ngoài của Bỉ chuyên về lĩnh vực sản xuất phần mềm. Chúng tôi đang có chương trình tuyển dụng, và đào tạo sinh viên thực tập. Đối với những bạn có năng lực và phù hợp, chúng tôi còn có chính sách giữ lại làm việc sau thời gian thực tập.