BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL 210 views

Education for Global Citizens
Follow

This company has no active jobs

BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL

Education for Global Citizens

Company Information

About Us

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ BRIS

Hệ thống Trường Quốc tế BRIS là hệ thống giáo dục, cung cấp chương trình học thuật và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế cùng với môi trường học được tạo điều kiện tiếp cận với môi trường ở nước ngoài. Với mong muốn trẻ em Việt Nam được tiếp xúc với nền tinh hoa giáo dục quốc tế để phát triển đóng góp cho đất nước và thế giới. BRIS đã phát triển khung chương trình ở các bậc Mầm non đến Trung học từ nền giáo dục nổi tiếng như Singapore, Hoa Kỳ, Anh Quốc.