DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Bosch Vietnam Co., Ltd. 70 views

Follow

Bosch Vietnam Co., Ltd.

Company Information

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13. Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
  • Tax Code - Mã số thuế 3603119522
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Kỹ Thuật

About Us