BTCvalue 463 views

Follow

BTCvalue

About Us

Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC (BTCValue) là một trong số những công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ. BTCValue đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của Bộ Tài chính và của IVSC (Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế) về nhân sự thẩm định viên, trình độ chuyên môn và cơ sở dữ liệu đối với một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp. BTCValue được sáng lập bởi các thẩm định viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Tài chính, từ AVM Vietnam – một trong những tổ chức dịch vụ đầu tư hàng đầu tại Việt nam, và Kummerco – công ty tư vấn có trụ sở tại Thụy sỹ. BTCValue có mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên của Diễn đàn M&A Việt nam, bao gồm gần 1.000 chuyên gia, lãnh đạo và phụ trách đầu tư của các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước. Tên BTCValue xuất phát từ viết tắt của Bộ Tài Chính, là đơn vị quản lý và cấp phép hoạt động thẩm định giá. Mặt khác, BTC còn là chữ đầu tiên của các tài sản thẩm định giá, bao gồm: B – Bất động sản, T – Thiết bị & tài sản, C– Công ty & thương hiệu. Value thể hiện giá trị của tài sản và giá trị của dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ của BTCValue đã thực hiện nhiều hợp đồng định giá tài sản có quy mô lớn và tính chất phức tạp, liên quan đến các hoạt động góp vốn, chuyển nhượng tài sản. Mục tiêu của chúng tôi là khẳng định uy tín của thương hiệuBTCValue là tổ chức định giá tốt nhất Việt nam trong lĩnh vực M&A và chuyển nhượng tài sản.