CENSTAF GROUP 76 views

This company has no active jobs

CENSTAF GROUP

Tập đoàn CENSTAF (CENSTAF GROUP) được thành lập năm 2002 tại thủ đô Hà Nội với 3 chức năng chính là Đào tạo, Tư vấn và Đầu tư. Trong thời gian qua CENSTAF GROUP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các hoạt động của mình, tạo được uy tín, sự tin cậy cao của hơn 27311000 khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.