DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới 263 views

Follow

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới has posted 1 job

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới

Something About Company

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thế hệ Mới –Next Generation Mobile Services.  JSC, tên viết tắt: NMS, hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin với số vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Thế hệ Mới là công ty con của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC).

NMS là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Trong gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, NMS hiện đã phát triển thành một công ty viễn thông với quy mô 500 CBCNV và cơ sở hạ tầng viễn thông được thiết lập trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế: 0103841974

Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà Nội