Công Nghệ EyeQ Tech 1279 views

Inject Intelligence Into What Doesn't Have It
Follow

Công Nghệ EyeQ Tech has posted 1 job

Công Nghệ EyeQ Tech

Inject Intelligence Into What Doesn't Have It

Company Information

About Us

EyeQ Tech – công ty startup nổi bật về AI – Computer Vision tại Việt Nam. Tiên phong trong việc đưa các nghiên cứu về Computer Vision ứng dụng vào các vấn đề thực tế và quy mô lớn của thị trường, với rất nhiều giải thưởng danh giá trong giới startup như:

  • Startup Wheel 2017 – Champion,
  • Rice Bowl award for best e-commerce startup,
  • VISA’S EVERYWHERE INITIATIVE 2018 – Champion.

Sứ mệnh

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh “Inject intelligence into what doesn’t have it”, từ retail, advertising, banking, healthcare, đến robotics. Chúng tôi là nhà tiên phong tại Việt nam, đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến Computer Vision – Nhận diện để giải quyết các vấn đề thực tiễn; đầu tiên xây dựng một sản phẩm đầy đủ về quy mô và phân phối cho khách hàng, đối tác lớn như: Vingroup, The Coffee House, Masan, PNJ, etc.