Công ty cổ phần 25 FIT 34 views

Follow

This company has no active jobs

Công ty cổ phần 25 FIT

Company Information

About Us

25 FIT –  là phòng tập với công nghệ EMS chuyên nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam. Với tầm nhìn phát triển 100 chi nhánh trong 2021, chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng cùng đồng hành và thực hiện sứ mệnh chuyển hóa sức khỏe và phong cách sống của mọi người.