Công ty cổ phần CIS 70 views

This company has no active jobs

Công ty cổ phần CIS

Xuất phát từ ý tưởng hình thành một sân chơi thể hiện năng lực của bản thân, một nhóm những kỹ sư phần mềm tài năng và tâm huyết đã sáng lập ra CIS năm 2006. Thông qua CIS, chúng tôi mong muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, cũng như đóng góp hữu ích cho xã hội .