Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hawee 839 views

Follow

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hawee

About Us

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN

  • Tên giao dịch: HAWEE ME ., JSC
  • Mã số thuế: 
  • Địa chỉ: Lô D2 khu đấu giá quyền sử dụng đất, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Hawee Group là tập đoàn 100% vốn Việt Nam, do người Việt điều hành, chúng tôi trưởng thành từ lĩnh vực sản xuất Tủ điện và Xây lắp Cơ điện.

Với phương châm luôn đặt nguồn nhân lực là sức mạnh cốt lõi của tổ chức, Hawee chú trọng xây dựng chính sách nhân sự dựa trên môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện thăng tiến tối đa và chia sẻ thành quả với từng cán bộ nhân viên. Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên có tâm huyết, chuyên môn cao và cầu tiến.