Công ty cổ phần Công Nghệ Sáng Tạo Việt (VSmartTech) 60 views

This company has no active jobs

Công ty cổ phần Công Nghệ Sáng Tạo Việt (VSmartTech)

Công ty cổ phần Công Nghệ Sáng Tạo Việt (VSmartTech) là doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động trong các lĩnh vực:   1. Gia công và phát triển dịch vụ phần mềm cho các đối tác nước ngoài và một số các dự án trong nước. (http://www.vsmarttech.com )   2. Xây dựng và bán các template, extension về Joomla. (http://bowthemes.com)   3. Game cho Android và IOS (http://www.pinaddon.com)

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng