Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp và phát triển Phương Bắc 59 views

This company has no active jobs

Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp và phát triển Phương Bắc

Lĩnh vực hoạt động: - Là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp về tài chính, kế toán, thuế, báo cáo tài chính đào tạo thực hành kế toán thực tế trên chứng từ sống và quản lý .