Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ GO 856 views

Follow

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ GO

About Us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOĐược thành lập từ 8/2010, Với đội ngũ cán bộ trẻ, giàu nhiệt huyết, đã có kinh nghiệm tham gia và thực hiện các dự án phần mềm lớn, GO Solutions luôn lắng nghe và đặt yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số một.Con đường GO Solutions lựa chọn chính là công nghệ và dịch vụ sử dụng công nghệ, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất cũng như quản lý.Môi trường của chúng tôi đề cao tính chủ động, một môi trường mở tạo điều kiện tối đa cho các thành viên phát triển hết năng lực của bản thân, tại GO Solutions mỗi thành viên công ty đều được đặt mình như những người cộng sự để cùng công ty phát triển.
Website: www.gosol.com.vn