Công ty cổ phần hệ thống thống tin Xuân Mai 67 views

This company has no active jobs

Công ty cổ phần hệ thống thống tin Xuân Mai

Công ty Cổ phần hệ thống thông tin Xuân Mai được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam vào ngày 26 tháng 5 năm 2010, có trụ sở tại Hà Nội. Tên tiếng Việt của Công ty là “ Công ty Cổ phần hệ thống thông tin Xuân Mai”, tên quốc tế là XuanMaiIS, tên viết tắt được dùng là XmSI (XuanMai Information System).

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng