Công ty Cổ phần HKDA Việt Nam 67 views

This company has no active jobs

Công ty Cổ phần HKDA Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HKDA VIỆT NAM được thành lập ngày 13/06/2009 bởi những kỹ sư công nghệ thông tin đã làm việc với nhau trong nhiều năm. HKDA VIET NAM JSC hoạt động theo mô hình Tập đoàn đa nghành nghề, đa lĩnh vực dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ và truyền thông đa phương tiện bằng cách tích lũy giá trị và tích hợp sức mạnh. HKDA VIET NAM JSC là sự kết hợp giữa sức trẻ, kiến thức công nghệ thông tin cập nhật và kinh nghiệm quản lý các dự án công nghệ thông tin cho các Tổng công ty, Bộ, Ban ngành và các khách hàng nước ngoài.