DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Citigo 30 views

Follow

This company has no active jobs

Công ty cổ phần phần mềm Citigo

Company Information

About Us

Mục đích của chúng tôi là cung cấp giải pháp công nghệ nhằm giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ kinh doanh dễ dàng và hiệu quả hơn. Chúng tôi hướng đến tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp phổ biến nhất tại Đông Nam Á vào năm 2025