DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công ty cổ phần Quant Edge 862 views

Follow

This company has no active jobs

Công ty cổ phần Quant Edge

Company Information

About Us

ABOUT COMPANY:

Quảng cáo

 

 

Established in 2008, Quant Edge is a provider of transactional software such as gold, securities, foreign currencies, futures for banking systems, trading platforms in Vietnam and international.

We are global, with offices in Vietnam and Australia. Our local offices located in Hanoi are composed of motivated employees around Vietnam.

Address:

Viet Nam: Level 21, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay Dist., Hanoi.

Australia: 710 Collins Street Docklands, VIC 3008, Australia.

Email: recruit@quant-edge.com

Website: http://quant-edge.com/

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

Được thành lập vào năm 2008, Quant Edge là nhà cung cấp các phần mềm giao dịch như vàng, chứng khoán, ngoại tệ, tương lai cho các hệ thống ngân hàng, sàn giao dịch tại Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi là toàn cầu, với các văn phòng tại Việt Nam và Úc. Các văn phòng địa phương của chúng tôi đặt tại Hà Nội bao gồm các nhân viên năng động trên khắp Việt Nam.

Địa chỉ văn phòng:

Việt Nam: Tầng 21, Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Úc: 710 Collins Street Docklands, VIC 3008, Úc

Email: Recruit@quant-edge.com

Trang web: http://quant-edge.com/