Công ty Cổ phần Đầu tư TONA 109 views

We care - We share
Follow

Công ty Cổ phần Đầu tư TONA has posted 1 job

Công ty Cổ phần Đầu tư TONA

We care - We share

Company Information

About Us

Công ty Cổ phần Đầu tư TONA là Công ty tổng thầu thiết kế thi công dân dụng, nhà máy công nghiệp, điện mặt trời mái nhà quy mô cho khu vực công nghiệp và thương mại.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực, tự tin & nhiệt huyết tham gia cùng công ty trong giai đoạn phát triển các lĩnh vực xây dựng dân dụng, điện năng lượng mặt trời & năng lượng tái tạo.