Công ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thương Mại BHV 92 views

This company has no active jobs

Công ty Cổ Phần Truyền Thông Và Thương Mại BHV

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Thương Mại BHV là công ty về truyền thông, home shopping chuyên quay quảng cáo, giới thiệu sản phẩm bán hàng qua truyền hình, internet…, ngoài ra Công ty còn làm các bản tin, các phim ngắn cho đài truyền hình….