Công ty CP Lốc Xoáy Việt Nam 61 views

This company has no active jobs

Công ty CP Lốc Xoáy Việt Nam

Locxoay Corp là một công ty trẻ hoạt động trong ngành CNTT/Phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực về Thương Mại Điện Tử, được thành lập từ năm 2012 bởi những con người năng động, nhiệt tình, hết lòng cống hiến và đam mê CNTT, Locxoay Corp đã và đang từng bước khẳng định mình là một công ty Chuyên Nghiệp – Tận Tình và luôn giúp khách hàng có giải pháp tốt nhất để áp dụng Công nghệ vào việc sản xuất kinh doanh.