CÔNG TY TÀI CHÍNH PRUDENTIAL 61 views

This company has no active jobs

CÔNG TY TÀI CHÍNH PRUDENTIAL

Công ty đã hoạt động tại Việt Nam trên 6 năm và tạo được uy tín đối với khách hàngCông ty hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Công ty có vốn nước ngoài . Hiện có khoảng trên 10.000 khách hàng vay với các sản phẩm vay : Tín chấp, thế chấp, vay tiêu dùng...