DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công Ty TNHH Atomic Vietnam 48 views

Follow

This company has no active jobs

Công Ty TNHH Atomic Vietnam

Information Company

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Address - Địa chỉ 181/9 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tax Code - Mã số thuế 0314600826

Something About Company

Công Ty TNHH Atomic Vietnam

Mã số thuế: 0314600826

Địa chỉ: 181/9 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Atomic Vienam là thành viên của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CEO K35 hoạt động về lĩnh vực công nghệ truyền thông điện tử. Ngành nghề chính: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.