Công ty TNHH ATS Global Việt Nam 75 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH ATS Global Việt Nam

ATS Global Co.,Ltd được thành lập bởi các thành viên trẻ, có kinh nghiệm và sức sáng tạo, đã và đang làm việc trong các lĩnh vực: IT hệ thống mạng, E-marketing, Media, Marketing Online và Graphic design, Tài chính Kế toán, Thực phẩm và hàng May Mặc; ngoài ra còn có sự tham gia của một số công ty đối tác gia công phần mềm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chuyên ngành.