DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công ty TNHH B-UP VIETNAM 174 views

Follow

This company has no active jobs

Công ty TNHH B-UP VIETNAM

Something About Company

Thương hiệu Nàng Yến
Công ty TNHH B-UP VIETNAM
Số 4 Alexandre De Rhodes, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
Website: www.nangyen.vn