Công ty TNHH Công nghệ môi trường Chiến Lược Xanh 62 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Chiến Lược Xanh

Công ty Môi trường Chiến Lược Xanh với đội ngũ nhân viên nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có khả năng tư vấn và thực hiện các lĩnh vực sau: - Tư vấn, thiết kế,thi công các công trình xử lý nước cấp, khí thải, nước thải, chất thải rắn - Dịch vụ tư vấn môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo giám sát định kỳ, đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại…. - Lập các Dự án tài nguyên nước: Lập báo cáo khai thác nước mặt, nước dưới đất, báo cáo xả thải vào nguồn nước…. - Đo đạc, phân tích chất lượng môi trường… - Kinh doanh thiết bị - vật tư – hóa chất vi sinh xử lý môi trường - Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết, cung cấp sản phẩm nước uống đóng chai.