Công ty TNHH Công nghệ Nano Bạc 59 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Công nghệ Nano Bạc

Là Công ty sản xuất, kinh doanh Nano bạc cho các ngành Nuôi trồng thủy sản, thuốc trừ sâu sinh học, sơn kháng khuẩn, ...