Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Hiệu Ngôi Sao 93 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương Hiệu Ngôi Sao

Được thành lập với sứ mệnh tạo ra những doanh nghiệp “sao”, chúng tôi đầu tư và phát triển vào những thương hiệu trong ngách thị trường nhỏ nhưng mức tăng trưởng tốt và nuôi dưỡng, biến chúng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu.