Công ty TNHH De Heus 86 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH De Heus

Tập đoàn De Heus là một tổ chức đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Thành lập năm 1911 tại Hà Lan, kể từ đó, công ty đã phát triển từ công ty gia đình lên thành một tập đoàn hoạt động trên 45 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ La-tin. Do sự phát triển rất nhanh bên ngoài quốc gia Hà Lan, De Heus đang đứng vào hàng ngũ top 20 của những công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới.