Công ty TNHH Lislin 65 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Lislin

Lislin là một công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.   Sứ mệnh của Lislin là đưa đến cho con người những thông tin nóng nhất, mới nhất và đáng quan tâm nhất thuộc mọi lĩnh vực.