công ty TNHH MTV Hữu Ninh 82 views

This company has no active jobs

công ty TNHH MTV Hữu Ninh

Công ty TNHH MTV Hữu Ninh là công ty chuyên san lấp mặt bằng các công trình, vận chuyển đất đá, mua bán xe tải benz, mua bán phụ tùng ô tô, xe tải benz.