Công ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ 115 views

Nhơn Mỹ - Không chỉ là Workplace!
Follow

This company has no active jobs

Công ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Nhơn Mỹ - Không chỉ là Workplace!

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ 1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phone - Điện thoại liên lạc 0908134772
  • Tax Code - Mã số thuế 0305684347
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Thương mại điện tử - Ecommerce

About Us

Nhơn Mỹ thành lập vào 7/2008 cho đến nay đã trở thành một công ty phát triển lớn mạng trong nhiều lĩnh vực trong chuyển động không ngừng của internet