Công ty TNHH Nexus 54 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Nexus

Nexus tự hào là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ Tư vấn M&A và Tư vấn Tài chính. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và truyền thông, chúng tôi giúp doanh nghiệp kết nối với cộng đồng đầu tư và sử dụng hiệu quả thị trường chứng khoán làm kênh huy động vốn dài hạn giúp triển khai thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Ban lãnh đạo và cổ đông.