DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công Ty TNHH Pakago Việt Nam 18 views

Follow

This company has no active jobs

Công Ty TNHH Pakago Việt Nam

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Address - Địa chỉ 63- 𝐷3 𝐾ℎ𝑢 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 đ𝑎̀𝑜, 𝑛𝑔𝑜̃ 689 𝐿𝑎̣𝑐 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎̂𝑛, 𝑇𝑎̂𝑦 𝐻𝑜̂̀, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖
  • Tax Code - Mã số thuế 0108884065

About Us