Công ty TNHH Sài Gòn Com 66 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Sài Gòn Com

Hiện nay công ty Sài Gòn Com là một doanh nghiệp đa chức năng đi tiên phong trên lĩnh vực Công nghệ. trong lĩnh vực CNTT Với hai chiến lược cơ bản: Phần mềm, Website và các tiện ích của thương mại điện tử.