Công ty TNHH Thương Mại Minh Tuệ 78 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Thương Mại Minh Tuệ

Công ty TNHH TM Minh Tuệ (MiTC) hiện là là một trong những nhà cung cấp giải pháp chính chủ điện tử theo Khung giải pháp Chính phủ điện tử của Microsoft (Microsoft Connected Government Framework - CGF) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Việt Nam.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng