Công ty TNHH Thương Mại Minh Tuệ 83 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Thương Mại Minh Tuệ

Công ty TNHH TM Minh Tuệ (MiTC) hiện là là một trong những nhà cung cấp giải pháp chính chủ điện tử theo Khung giải pháp Chính phủ điện tử của Microsoft (Microsoft Connected Government Framework - CGF) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Việt Nam.