Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Thế Giới 59 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Thế Giới

The World Event là thành viên năng động thuộc VNNC Group, tổ hợp truyền thông và sự kiện hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện, PR, quảng cáo, marketing và truyền hình.