DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MUSIC VIETNAM 242 views

Follow

This company has no active jobs

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL MUSIC VIETNAM

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ 22-119 E.Town Central, Lầu 22, Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Tax Code - Mã số thuế 0316357768

About Us