DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn Telestar 1140 views

Follow

This company has no active jobs

Công ty trách nhiệm hữu hạn Telestar

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ Nhạc Việt Building, Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, District 2, HCMC.
  • Phone - Điện thoại liên lạc 0336011019
  • Tax Code - Mã số thuế 0315863539
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Bán hàng - Sales

About Us

Telestar Vietnam LLC specializes in online marketing and telesales services.
The company offers a wide range of business solutions to its global clientele, including:
Sales, costumer support, compliance verification, quality assurance, affiliate marketing, web development and IT management.